Voorbeelden bij bemiddeling


Een schets van mogelijke probleemsituaties
Als werkgever/leidinggevende/manager
  • Je merkt dat twee medewerkers in een team niet meer met elkaar communiceren en één van beiden blijft weg van het werk.
  • Er is al een hele tijd pestgedrag aan de gang is tussen twee werknemers waarvan één de vakbondsafgevaardigde is. De personeelsdienst heeft al meerdere keren interne brieven gestuurd dat het moet stoppen, maar niets helpt. De laatste tijd escaleert het met dreigementen en elkaar in de haren vliegen. U bent ten einde raad.
  • Het bedrijf heeft een reorganisatie doorgemaakt. Je merkt gekibbel in de teams, onderlinge machtsspelletjes en concurrentie, geklaag en geroddel. Je snapt niet wat er precies aan de hand is?
  • Je merkt dat de vakbonden in het bedrijf het stuur overnemen. Om de haverklap krijg je een hele waslijst eisen van wetgeving en regeltjes die ze je opleggen. Het lijkt wel dat de vakbond de bedrijfsleiding overneemt. Hoe breng je de dialoog op gang?
  • Je merkt dat er onder je teamleaders onenigheid is; ze werken niet meer samen, de visies verschillen. Hoe breng je hen op dezelfde lijn?
  • De flow en de drive onder je medewerkers verzwakt de laatste tijd. De leidinggevende doet zijn best om de motivatie te verhogen, maar hij jaagt er zich in op. De stress escaleert waardoor hij soms de controle kwijtraakt wat gaat gepaard met emotionele uitbranders. Je maakt je zorgen…
  • Enkele medewerkers komen beurtelings bij jou met klachten over het gedrag van de ander. Ze willen dat jij (als chef) de ander eens ‘op zijn plaats’ zet. Je voelt dat beiden aan je touwtjes trekken. Hoe pak je dat aan?
Als werknemer
  • Je werkt met hart en ziel, maar je ervaart hiervoor geen waardering (van je chef). Integendeel, je krijgt vooral kritiek van je hij merkt enkel fouten op. Je had gehoopt op wat meer respect en erkenning.
  • Je werkt in team, maar je merkt dat collega’s je viseren en uitsluiten. De moeilijke klussen worden naar jou toegeschoven. Het ergste is dan nog dat die collega’s daar weg mee kunnen bij de chef. Jij bent er de dupe van.
  • Je voelt je uitgesloten uit de groep. Je collega’s negeren je, ze gaan zelfs over je roddelen bij hun chef, en vormen een kliekje, waar je je niet welkom voelt. Wat doe je daarmee? Je denkt: dat is pesten, en gaat hiermee naar de vakbond, vertrouwenspersoon, naar de externe preventieadviseur psycholoog … Je denkt eraan klacht in te dienen. Maar het wordt steeds erger.