Ons Bemiddelingsmenu


Conflicten smaakvol verteren in het Huis van de Dialoog.
Heb je een conflict en wil je dit smakelijk verteren?
Mediationlink biedt in haar eigen locatie, het Huis van de Dialoog, een heerlijk conflict-verterend menu aan. Je krijgt bij iedere etappe van de bemiddeling van conflict tot contact, een aangepast drankje of hapje dat letterlijk en figuurlijk de ‘gemoederen tot rust zal brengen.
Het nieuwe vrede-gerecht is een Gerecht als een maaltijd: voeding die verkwikt. Een positief alternatief voor vermoeiende en zware juridische procedures, die mensen veeleer uitputten.

Kenmerkend voor de methodiek van Christine Vancouillie is het gebruik van sprekende beelden en metaforen. Als coach en bemiddelaar vindt ze die van onschatbare waarde om mensen los te schudden uit hun vaste denkkaders. Christine Vancouillie ontwikkelde in haar werkzaamheden als mediator en coach het CLIC-proces. Daarbij vertrekt ze vanuit een krachtige metafoor: die van de appel. Daar waar onvrede heerst, wordt vaak verwezen naar één persoon als ‘de rotte appel’ die de rest verpest. Een beeld dat Christine vaak dwarszat: een mens, hoe ontevreden of boos ook, is geen rotte appel. Hij heeft noden en behoeften, en de intrinsieke behoefte aan een vredevol leven, hoe diep hij momenteel misschien ook in de loopgraven zit. Toch bleek het een nuttig beeld.
Appels met rotte plekjes hebben één ding gemeen: de plekken zitten aan de buitenkant. De kern, de pit, is helemaal niet rot: daar zit het leven, de mogelijkheid tot groei. Voortbordurend op deze gedachte, ordende Christine haar ervaringen in bemiddelingsprocessen volgens de structuur van een appel.

Wie ervoor kiest om te bemiddelen in het huis van de dialoog wordt verrast met een smakelijk en vredes-gerecht! De appel uit het CLIC-model wordt in haar vrede-gerecht op verschillende manieren bewerkt en verwerkt.

Aperitief met de bemiddelaar

Suggestie van het huis: cider van gekneusde appels
De situatie wordt bemiddelbaar gemaakt. De bemiddelaar komt in afzonderlijke audits te weten op welke trede van de escalatietrap de conflicten zich bevinden. Hij zal ook kunnen vaststellen bij wie ze het zwaarst wegen.

Aan tafel met de bemiddelaar

Nu pas kan de maaltijd echt beginnen: samen het probleem oplossen.
Vaak is het probleem uitgedijd tot meerdere personen, zijn er coalities gevormd, groepen ontstaan. In dergelijke gevallen wordt meer-partijenbemiddeling toegepast. Tijdens de vorige fase is duidelijk geworden bij welke personen het conflict het zwaarst weegt, waar het probleem het meest vastzit. Zij worden aangesproken om het eerste duo-gesprek te beginnen. Na deze eerste dialogen worden gaandeweg steeds nieuwe duo’s aangeduid, tot alle betrokkenen met elkaar in communicatie zijn. De bedrading in het team wordt in deze fase verlegd.

Gang 1: ontgiften

Shake van groene appel en citroen met kalmerende kruiden
Aanvankelijk zullen de betrokkenen geneigd zijn om het probleem extern te definiëren. Door het bij de ander neer te leggen of door het aan de context te wijten. Ze moeten nog door de zure schil heen bijten. Hier speelt de bemiddelaar een sturende en coachende rol. Hij begeleidt de betrokkenen in het loslaten van deze beperkende ideeën. Zo evolueren ze naar de volgende ronde.

Gang 2: vitamines en mineralen

Granaatappelpitjes in een korfje van gestoofde appel
Deze ronde draait rond herwaardering. Vooroordelen en overtuigingen zijn in de vorige ronde losgelaten. Nu kunnen we tot herstel van de relatie en oplossing van het conflict komen. Wanneer de waarden en kwaliteiten van de ander weer in beeld komen, wordt de synergie van de verschillen zichtbaar. Eenheid in verscheidenheid.

Gang 3: een warme afsluiter

Een hartige appeltaart
Informatie uit vorige fases wordt verzameld en samengelegd. Die bevat de kiemen voor de oplossing. Het einddoel van deze ronde is het formuleren van engagementen. De taart wordt in gelijke stukken verdeeld, volgens het principe ‘one cuts, one chooses’. Ieder formuleert zijn eigen bijdrage, op basis van drie uitgangspunten:
o zijn eigen waarden en behoeftes; o wat belangrijk is voor de ander; o wat belangrijk is voor de groep (of:organisatiedoelstelling).
Wanneer een evenwichtig akkoord is bereikt, zal de bemiddelaar dit opnemen in zijn verslag. Op basis hiervan kan een eenduidig bemiddelingsakkoord worden vastgelegd. Vredig herbeginnen, als evenwaardige en sterke bondgenoten.

Hoe gaan we te werk?

Bemiddelaar en coach Christine Vancouillie ontwikkelde het CLIC-concept. Dialooggesprekken staan hierin centraal. De actieve mediationfase, waarin conflicten zich oplossen, bevat vier stappen (zie kader).
Christine werkte dit concept gedetailleerd uit in het handboek Klaar met conflicten in vier stappen (2016).

Wie zijn de bemiddelaars?

De bemiddelaars die bij Mediationlink werken, zijn allen erkend door de Federale bemiddelingscommissie.
Voor arbeidsgeschillen zijn er bemiddelaars in sociale zaken, arbeidsrelaties en sociale zekerheid. Voor echtscheidingen zijn er de familiale bemiddelaars, bijgestaan door juristen. Voor slachtoffer-dader-bemiddeling zijn er de herstelbemiddelaars. Voor organisatie -en handelsconflicten staan de bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken voor u klaar.