Van conflict naar CLIC

Bemiddelaar en coach Christine Vancouillie ontwikkelde het CLIC-concept. Dialooggesprekken staan hierin centraal. De actieve mediationfase, waarin conflicten zich oplossen, bevat vier stappen (zie kader).
Christine werkte dit concept gedetailleerd uit in het handboek Klaar met conflicten in vier stappen (2016)

De CLIC-methode

  • C onflictverkenning - onwelzijn exploreren, klachten vertalen naar behoeften en wensen.
  • L evenswaarden verkennen - bronnen van welzijn in elkaar waarderen en prijzen.
  • I nzicht - het conflict als mogelijkheid tot groei; complementaire kwaliteiten zien.
  • C ontact - engagementen op basis van de vernieuwde constructieve houding ten opzichte van elkaar..