De deontologie van de bemiddelaar


De mediator in Mediationlink is een erkend bemiddelaar (in sociale, familiale, burgerlijke of handelszaken) en respecteert een welbepaalde deontologie:
  • Neutraliteit en onafhankelijkheid: er wordt geen partij gekozen en de bemiddelaar heeft geen zakelijke noch persoonlijke relatie met één van de betrokkenen.
  • Vertrouwelijkheid: de bemiddelaar heeft als primordiale taak om te waken over de vertrouwelijkheid van het dossier en de inhoud van de gesprekken.
  • Vrijwilligheid: Bij vrijwillige bemiddeling wijzen de partijen in onderlinge overeenstemming de bemiddelaar aan of belasten een derde met de aanwijzing van een externe bemiddelaar
Wat zijn de voordelen van mediation?
De winst is drievoudig mediation duurt niet lang (in vergelijking met tijdrovende juridische en formele procedures), is niet duur (in 90% van onze mediërende interventies stopt het conflict meteen, dus geen eindeloze rekeningen) en duurzaam (iedereen werd betrokken en draagt mee de oplossing).