Organisator

Mediationlink
Email
info@mediationlink.be
Website
https://mediationlink.be
Webinar url

Spreker

  • Christine Vancouillie
    Christine Vancouillie

    Ik studeerde eerst religiewetenschappen en filosofie. Daarna legde ik mij toe op relatiecoaching en conflictoplossing in werkgerelateerde relaties. Ik ben erkend bemiddelaar in sociale en familiale zaken en preventieadviseur psychosociale aspecten van de arbeid.

    Vanuit mijn fascinatie over de wijze waarop mensen met elkaar samenleven en werken, vanuit bezorgdheid over het geweld dat mensen elkaar kunnen aanrichten, behandelde ik uitsluitend de casussen m.b.t. pesten en grensoverschrijdend gedrag. Gaandeweg ontdekte ik dat de wettelijke procedures weinig soelaas brachten, maar dat bemiddeling als participatieve preventiemethode de meest doeltreffende aanpak is voor preventie en oplossing van conflicten, pesten, grensoverschrijdend gedrag, zelfs voor burnout en depressie. Bemiddelen is niet enkel efficiënt, maar ook menslievend. Ik ontwikkelde een eigen bemiddelingsmodel (CLIC) om verschillen die er leven in gesprek te brengen en de resonantie tussen mensen terug op te wekken. Hiermee maak ik komaf met de omslachtige klachtenprocedures en kostelijke rechtszaken. Ik bemiddel ‘tot op het bot’, waardoor niet alleen de kern van het probleem boven water komt, maar ook structurele oplossingen ontstaan die blijvend zijn.

    Enkele van mijn publicaties zijn: Klaar met conflicten in vier stappen (2016), Relatietoolkit voor de 21ste eeuw (2006) en Singlecoaching (2002). Mensen die bij mij komen voor bemiddeling, een cursus of individuele coaching, waarderen mijn grondige aanpak en stijl, mijn diep enthousiasme, mijn geloof in het goede in elk mens, en mijn filosofische insteek.

Locatie

Online

Meer info

Webinar url

Datum

12 nov 2020
Verlopen!

Tijd

14:00 - 15:00

Prijs

/

Gratis webinar: Hoe bouwen aan een inclusieve cultuur in afstandelijke (corona)tijden? Do’s and don’ts

WEBINAR (duur 45 min.)

Voor wie?

Voor bedrijven en organisaties die welzijn op het werk als prioriteit zien, ziekteverzuim willen terugdringen, menselijk kapitaal willen stimuleren en duurzame inzetbaarheid willen creëren, innovatiekracht willen verhogen.

De afgelopen maanden zijn we in een nieuwe realiteit terecht gekomen van sociale afstandelijkheid. De verplichte bubbels maken dat mensen soms worstelen met gevoelens van uitsluiting en isolement. Misschien wordt er in uw organisatie volledig of deels vanuit huis gewerkt. In beide gevallen is samenwerken moeilijker geworden dan voorheen. We worden prikkelbaar, gespannen, eenzaam… Dit negatief sentiment vreet aan het welbevinden van uw medewerkers. Dit kan (verborgen)conflicten veroorzaken die verder woekeren en uitspatten in ‘korte lontjes’ of uitvallen van medewerkers.

Dit alles is nefast voor uw organisatie.

Wat kan u als werkgever of werknemer ondernemen om conflicten op het werk te voorkomen in coronatijden? Hoe kan je de inclusieve cultuur en de samenwerkingsdrive in uw organisatie behouden ondanks het afstandelijk werken en communiceren?

Ik deel met u een aantal tips in deze webinar en leg uit wat Mediationlink voor uw organisatie kan betekenen.

De nefaste impact van sluimerende conflicten op uw organisatie

Als bemiddelaar en preventieadviseur, zie ik op het werkveld waar het foutloopt als men conflicten op zijn beloop laat gaan:

– De polarisering wordt steeds groter, frustraties stijgen en er ontstaat een klaag- en roddelcultuur. Conflicten deinen uit naar pestgedrag.
– In vele gevallen wordt de leidinggevende kop van jut.
– Onuitgesproken klachten kanaliseren zich in dure aanslepende klachtprocedures via inschakelen van externe preventiediensten en vakbonden.
– Medewerkers worden elkaars opposanten ipv coöperanten.
– De verdachtmaking en het onderling wantrouwen maakt de organisatie ziekmakend, omdat het hoofdaandeel van de werk-energie wordt aangewend in strijd, elkaar aanklagen en zagen.
– Mensen vallen uit door ziekteverzuim.
– Men zoekt collectief naar een zondebok.

De spontane oplossing: vechten, negeren of laten lopen (what NOT to do)

Het vraagt heel wat moed en energie van iedereen, in het bijzonder voor de werkgever of leidinggevende om hier uitweg in te vinden…. Spontaan heb je bij conflicten de neiging om een oorzaak te gaan zoeken bij de ander, de omstandigheden, en soms ook bij jezelf: het ligt aan de sfeer, het slecht management, de crisis, personeelstekort, ik heb gefaald,…

Dit leidt vervolgens tot:
– confronteren: uitvechten in een discussie;
– de schuldige (‘rotte appel’- ‘zondebok’) zoeken, en hem/haar verplaatsen of ontslaan;
– sancties, straffende maatregelen;
– meer tijd te besteden aan feiten onderzoeken, bevragingen, analyses, risicoanalyses, oorzaken zoeken, dan aan oplossingen;
– negeren: het zal wel overwaaien…
– klacht indienen, een klachtprocedure opstarten…

Wat dan wel doen?

Preventief:
– Leid je mensen op in conflictvaardigheid, conflictwijsheid en waarderend dialogeren (zie ons cursusaanbod).
– Schakel tijdig een mediator in als coach om aan teamontwikkeling te doen bij je medewerkers.

Curatief: Benut de conflicten en leer je medewerkers hoe ze conflicten i.p.v. uitvechten of ervan weglopen kunnen omvormen tot een probleem dat je creatief kan oplossen.

Mediation…and more

Conflicten zijn niet negatief. Mensen verschillen. Dat is een realiteit. In relaties of groepen willen we graag in harmonie leven met elkaar. De denkfout is dat dat afwezigheid van conflict moet betekenen, maar dat is nu eenmaal onmogelijk.
Vaak wordt gedacht dat conflicten zo snel mogelijk uit de weg moeten, omdat ze tijd en geld kosten. Dat er niet teveel aandacht aan besteed moet worden.

Niets is minder waar!

Christine Vancouillie, erkend mediator in sociale zaken, ontwikkelde een BEWEZEN EFFECTIEF EN UNIEK CLIC-PROCES®. Hiermee heeft ze reeds honderden conflicten bemiddeld en getransformeerd tot sterke samenwerking.  Mediationlink kan je leren conflicten te benutten om een inclusief bedrijf of team te vormen.

Werk samen met Mediationlink aan werkgeluk en inclusie

Mediationlink vertrekt vanuit een positieve conflictvisie en is erop gericht mensen te ondersteunen op een constructieve manier met verschillen te leren omgaan. Mediationlink heeft een sterk aanbod in de aanpak van conflicten en ‘grensoverschrijdend gedrag’. Christine Vancouillie van Mediationlink legt de focus op een integrale benadering. Hierbij legt ze de focus veel verder dan tussenkomen bij acute conflicten, met de bedoeling om mensen te willen ‘verzoenen’. Met de tussenkomst van een mediator word je conflictwijzer: de samenwerkingsrelatie wordt sterker. Iedereen wordt er beter van. Doorheen de dialoog met de ander word je bewust van je eigen communicatievalkuilen, ontdek je je eigen waarden en die van de ander en hoe je dit in de toekomst verbeterd kan inzetten.Mediation is ontwikkelend voor jezelf, de ander en de organisatie zelf.

Meer weten?

Schrijf u hieronder in voor de (gratis!) webinar ‘Do’s-and-don’ts’ bij conflicten in coronatijden.
U zal naar het winkelmandje geleid worden waar u uw gegevens dient in te vullen, maar u dient verder niets te betalen voor deze webinar.
Op de dag van de webinar zal u een link ontvangen waarmee u de webinar kan bijwonen of klik op de link hieronder.

Link to join Webinar: https://us02web.zoom.us/j/89282816899

 

Comments are closed.