Organisator

Escala
Telefoon
078 35 39 30
Email
Tine@escala.be
Website
https://escala.be
INSCHRIJVEN

Spreker

  • Christine Vancouillie
    Christine Vancouillie

    Ik studeerde eerst religiewetenschappen en filosofie. Daarna legde ik mij toe op relatiecoaching en conflictoplossing in werkgerelateerde relaties. Ik ben erkend bemiddelaar in sociale en familiale zaken en preventieadviseur psychosociale aspecten van de arbeid.

    Vanuit mijn fascinatie over de wijze waarop mensen met elkaar samenleven en werken, vanuit bezorgdheid over het geweld dat mensen elkaar kunnen aanrichten, behandelde ik uitsluitend de casussen m.b.t. pesten en grensoverschrijdend gedrag. Gaandeweg ontdekte ik dat de wettelijke procedures weinig soelaas brachten, maar dat bemiddeling als participatieve preventiemethode de meest doeltreffende aanpak is voor preventie en oplossing van conflicten, pesten, grensoverschrijdend gedrag, zelfs voor burnout en depressie. Bemiddelen is niet enkel efficiënt, maar ook menslievend. Ik ontwikkelde een eigen bemiddelingsmodel (CLIC) om verschillen die er leven in gesprek te brengen en de resonantie tussen mensen terug op te wekken. Hiermee maak ik komaf met de omslachtige klachtenprocedures en kostelijke rechtszaken. Ik bemiddel ‘tot op het bot’, waardoor niet alleen de kern van het probleem boven water komt, maar ook structurele oplossingen ontstaan die blijvend zijn.

    Enkele van mijn publicaties zijn: Klaar met conflicten in vier stappen (2016), Relatietoolkit voor de 21ste eeuw (2006) en Singlecoaching (2002). Mensen die bij mij komen voor bemiddeling, een cursus of individuele coaching, waarderen mijn grondige aanpak en stijl, mijn diep enthousiasme, mijn geloof in het goede in elk mens, en mijn filosofische insteek.

Locatie

SBM - Gent
Categorie

Meer info

Meer Lezen

Datum

26 nov 2019
Verlopen!

Tijd

09:30 - 16:30

Prijs

€200

Doeltreffende conflictbemiddeling

Als bedrijfsleider, leidinggevende, vertrouwenspersoon, medewerker,… hebt u te maken met mensen-zaken. Mensen verschillen en verschil kan leiden tot een geschil, wat verder kan escaleren tot talloze vormen van grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, provocaties, pesten, stalking, beschuldigingen, slachtoffergedrag, wraakgevoelens, strafmaatregelen en andere vormen van individueel en institutioneel geweld. De spontane oplossing die zich dan aandient lijkt vanzelfsprekend:
• ‘De rotte appel moet hier weg’ – zoeken naar een zondebok
• ‘Dat moet stoppen of ik zal klacht indienen’ – oplossing via wettelijke en straffende maatregelen
• ‘Je moet je grenzen stellen’ – oplossing door afsluiten

Hoewel iedereen zegt vrede te wensen, lijkt geweld aanpakken met wedergeweld zowel in relaties als in de samenleving steeds meer aangegrepen te worden als middel om meningsverschillen op te lossen. Gedragscodes opleggen of het ‘lastig element’ isoleren, kan het probleem wat oplappen, maar biedt geen duurzame oplossing. Ongewenst gedrag begrenzen of bestraffen is geen basis of leerschool voor meer gewenst gedrag. Als mensen in geëscaleerde conflicten verzeild raken, is de relationele verbinding verbroken:
• met waarden, zoals samenhorigheid en verantwoordelijkheidszin
• met gelijkwaardigheid en het respect
• met hun gezamenlijk doel of toekomstperspectief

De gevolgen voor het psychosociale functioneren zijn fataal. De organisatie lijdt eronder. Mensen haken af en blijven afwezig door ziekte, de communicatie onderling is geblokkeerd, waardoor belangrijke informatie niet meer doorstroomt. De conflicten vermenigvuldigen zich…
De energie, tijd en geld dat men besteedt aan strijd zonder oplossing, kan men beter inzetten in “grensoplossende bemiddeling”. Bemiddeling pakt de wortel aan van het conflict: herstel van de verbroken verbinding. Als u kan bemiddelen, dan bent u tegelijk uitgerust met een complete communicatie- en coaching-gereedschapskist!

Omschrijving

Christine Vancouillie ontwikkelde het GOB-model, een grensoplossende bemiddelingsmethodiek die een uitweg biedt uit diepgewortelde geschillen. In vier stappen begeleidt de bemiddelaar de betrokkenen om hun grenzen te verleggen, toenadering te zoeken en empathisch contact te maken. Zo komt er transformatie van viseren op fouten naar vermogen om waarden en kwaliteiten te zien in elkaar. De betrokkenen worden uitgedaagd om uit de comfortzone van de eigen grenzen te treden, zodat het gevoel om iets te betekenen voor elkaar (en voor de organisatie) opnieuw herleeft.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het programma richt zich tot iedereen die de knepen van het vak bemiddelen wil leren. Dit programma geldt ook als officiële bijscholing voor erkende bemiddelaars (6 lesuren), gezien de docent erkend bemiddelaar in sociale zaken is, en erkend als docent door de federale bemiddelingscommissie.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding krijgt u inzicht in de dynamiek van conflicten en bemiddelen. Tijdens deze ééndaagse cursus kan u zich inspireren aan de rijke ervaring van de docent, die met haar eigen methodieken de bemiddelaar in u zal wakker maken. u zal ondergedompeld worden in de wereld van het bemiddelen a..d.h.v. demonstraties met concrete technieken en vaardigheden. U oefent concrete, hanteerbare technieken. U krijgt een gestructureerd, krachtig bemiddelingsmodel met de daarbij horende tools om op redelijk korte termijn in alle conflicterende relaties harmonie en synergie tot stand te brengen.

Prijsinfo

KMO: met de KMO-portefeuille recupereert u tot 40% van het deelnametarief.

Inschrijven

Meer informatie en inschrijven via Escala: https://escala.be/opleiding/persoonlijke-vaardigheden/doeltreffende-conflictbemiddeling.

Comments are closed.