Christine Vancouillie


Biografie

De drang om conflicten op te lossen zat mij als kind al in het bloed. Het begon op 9- jarige leeftijd met een vredesbriefje dat ik schreef voor onze buurman en mijn vader, die al 30 jaar niet met elkaar spraken. Ik zag het leed en de verbittering die dit teweegbracht, de wederzijdse verharding en vervreemding... Vanuit die fascinatie over de wijze waarop mensen in het leven staan en samenleven, en vanuit bezorgdheid over het geweld dat mensen elkaar kunnen aanrichten, ben ik filosofie en religiewetenschappen gaan studeren. Nadat ik zelf getroffen werd door een echtscheiding, als alleenstaande ouder, transformeerde ik in 1996 een kloostergebouw tot cohousingproject, gericht op mensen die na een gebroken relatie zochten naar een aanknopingspunt om hun leven weer op de rails te krijgen. Ik verdiepte mij in echtscheidingsbemiddeling en relatiecoaching. De bemiddelingsdrive deinde uit naar andere biotopen. Vanaf 2010 kon ik aan de slag als preventieadviseur psychosociale aspecten van de arbeid. Op die plek kwam ik in contact met mensen die zich op de werkvloer gepest voelden. Ik specialiseerde mij als bemiddelaar in sociale zaken en arbeidsrelaties. De nood aan externe bemiddeling is groot in alle geledingen van de samenleving. Sinds 2010 tot op heden is bemiddelen voor mij een dagelijkse activiteit geworden. Ik leg de lat hoog en werk resultaatgericht. Bemiddelen is meer dan plooien gladstrijken, maar ook de samenwerking versterken, zelfreflectie stimuleren, mededogen ontwikkelen, elkaar weer ‘ècht’ leren zien. In het CLIC-proces, een eigen bemiddelingsstrategie, leer ik de participanten hun gedachten kritisch te onderzoeken en tezelfdertijd een waarderende communicatiestijl te ontwikkelen.

Enkele van mijn publicaties zijn: Klaar met conflicten in vier stappen (2016), Relatietoolkit voor de 21ste eeuw (2006) en Singlecoaching (2002). Mensen die bij mij komen voor bemiddeling, een cursus of individuele coaching, waarderen mijn grondige aanpak en stijl, mijn diep enthousiasme, mijn geloof in het goede in elk mens, en mijn filosofische insteek.

Missie en visie


Mijn missie

Ik heb mij tot missie gesteld om met Mediationlink en het Huis van de Dialoog bij te dragen aan het bevorderen van het beter samenleven en samenwerken. Met bemiddeling wil ik een pacificerend antwoord bieden op conflicten en allerhande vormen van ongewenst gedrag. Tijdens het bemiddelen ontwikkelt zich het vermogen om zich te verlossen uit de beperkende gedachten van slachtoffer zijn van, of gekwetst zijn door de ander. Via bemiddeling opent zich de weg naar de unieke schoonheid en het mysterie in de ander die ‘graag gezien’ wil worden. Mediation is meer dan conflictvaardigheid Het is een geweldloos taaljargon, een nieuwe mindset, een cultuur van inzet en resonantie. Bemiddeling transformeert de ‘militaire’ retoriek van vechten en strijden naar ‘zich inzetten voor’. Juridische klachten en aanslepende procedures worden overbodig. Depressie maakt plaats voor perspectief, gevoelens van burn-out worden enthousiasme en vreugde. Via bemiddeling maken we samen een nieuw verhaal. Mediationlink wil helpen om de planeet Aarde te maken tot de plek waar iedereen zich thuis voelt.

Mijn dienstverlening

Mijn missie vertolkt zich in Mediationlink met drie diensten: bemiddeling, opleidingen, het Huis van de Dialoog.

Mijn visie

Ik geloof dat mensen op elk ogenblik kunnen beslissen en kiezen om in vrede te ‘zijn’, ongeacht de omstandigheden. In vrede leven betekent niet per se leven zonder conflicten, maar zo leven dat conflicten in goede banen worden geleid zonder dat dit intolerantie, geweld, haat of oorlog met zich meebrengt. Ieder mens heeft behoefte aan zingeving en zinbeleving. Iedereen wil ‘graag gezien’ worden.

Het is niet alleen mogelijk dat mensen kunnen samenleven en –werken, maar ook wenselijk. Oorlog en geweld, klacht indienen om de ander te straffen is geen optie meer voor een humane samenleving, en is ook geen adequate weg om vrede te vinden. vrede. Meer nog, de mens is de enige in zijn soort die door samenwerking met anderen zijn mogelijkheden kan vergroten.

Partners


Mediationlink werkt nauw samen met:
Katleen Lefever bemiddelaar in familiale zaken

Katleen Lefever

Advocaat-Bemiddelaar, specialisatie famielie- en jeugdrecht. Voor bemiddeling in familiezaken, voor juridisch advies ondersteuning.
www.bemiddelingskantoor-lefever.be
GerbertBakxé

Dr. Gerbert Bakx

Arts, wetenschapper, filosoof en psychotherapeut. Voor training, coaching en lezingen m.b.t. levenskunst.
www.academievoorlevenskunst.be