Wie zijn we

Mediationlink, CommV.
Ondernemingsnummer: 0630.933.530
www.mediationlink.be

Onze algemene voorwaarden vindt u hier terug: https://mediationlink.be/algemene-voorwaarden/ .

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Formulieren

De voornaamste persoonsgegevens die wij via deze Site verzamelen hebben betrekking op de volgende specifieke diensten:

 • Incompany-formulier: Via deze Site kunt u een afspraak/meer informatie aanvragen. In het kader van deze aanvraag verwerken wij de volgende gegevens: voornaam en familienaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, bedrijfsnaam, uw functie en uw vraag.
 • Contactformulier: Via deze Site kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te bekomen, alsook om vragen te stellen of advies te ontvangen. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: voornaam en familienaam, telefoonnummer, e-mailadres, uw bericht of verzoek.
 • Nieuwsbrieven: U kunt via deze Site uw e-mailadres opgeven om via elektronische weg op de hoogte te blijven van onze activiteiten door het ontvangen van onze nieuwsbrieven. U kunt zich hiervoor op ieder ogenblik uitschrijven door op de uitschrijfknop te klikken in de nieuwsbrieven. Wij zullen voor de verzending van nieuwsbrieven steeds uw toestemming vragen.
 • Inschrijvingsformulieren activiteiten/opleidingen/bestellingen: Via deze Site kunt u zich inschrijven voor activiteiten/events/opleidingen en workshops, alsook boeken aankopen. In het kader van deze inschrijving/bestelling verwerken wij de volgende gegevens: voornaam en familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, btw-nr (indien van toepassing).

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Google Analytics

Mediationlink maakt via cookies gebruik van Google Analytics om zicht te krijgen op het gedrag van zijn bezoekers: locatie, gebruikte browser, bezochte pagina’s, etc.
Deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • De behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden via online formulieren (het contactformulier, het afspraakformulier, enz.);
 • Het verzenden van nieuwsbrieven;
 • Het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze Site;
 • Het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze Site.
 • Retargeting op andere digitale media

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat (bv. via een formulier) dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard, tenzij u ons explicitiet vraagt deze gegevens te verwijderen (zie rubriek hieronder).

Welke rechten je hebt over je data

 1. U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:
  • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;
  • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;
  • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;
  • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;
  • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.
 2. U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of op de uitschrijvingslink klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.
 3. Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:
  • een e-mail verzenden aan info@mediationlink.be of
  • een schriftelijk verzoek richten aan Mediationlink CommV., Noordstraat 1, 8680 Koekelare. U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 4. Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

Cookies weigeren

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Hier vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.