In de reeks ‘DOLFIJN COMMUNICEREN”  brengt Linda Hoeben haar expertise over transactionele analyse.

Inhoudelijk

Als bemiddelaar (of als hulpverlener) merken we in diverse cases dat wat de gesprekspartners zeggen, bijdraagt aan escalatie in plaats van aan een oplossing. In deze workshop leer je herkennen welke deze escalerende ‘drama posities’ zijn en hoe ze bijdragen aan het probleem en niet aan de oplossing. Ook bekijken we alternatieve posities om wel tot een oplossing te komen.

• Deel 1 – voormiddag: Linda Hoeben: transactionele analyse: het model en de toepassingsgebieden.

• Deel 2 – namiddag: Christine Vancouillie (erkend bemiddelaar sociale en familiale zaken) sluit aan met een vergelijkbaar model afgeleid uit T.A. (het dolfijnmodel), met specifieke toepassingen in conflictbemiddeling.

Begeleiders/Docenten

Linda Hoeben is gespecialiseerd in stress- en traumagerelateerde klachten. Ze biedt als train-de-trainer en supervisor in de Transactionele Analyse programma’s aan voor coaches, bemiddelaars, leidinggevenden en therapeuten. Communicatievaardigheden en conflicthantering komen hierin uitgebreid aan bod.

Christine Vancouillie is erkend bemiddelaar in sociale zaken, en familiale zaken, en heeft ervaring met toepassingen in het werkveld conflictbemiddeling.

Doelgroep

Bemiddelaars, maar ook hulpverleners, vertrouwenspersonen, preventieadviseurs, leidinggevenden.

Praktisch en inschrijven

• 5 mei 2019, van 10:00u tot 16u:30 (onthaal vanaf 9:30)
• Locatie: Het huis van de dialoog – Noordstraat 1, 8680 Koekelare (Bovekerke). Parkeergelegenheid is er in de straat.
• Deelnameprijs is 250 euro (excl. BTW) Er is een lunch inbegrepen.

Deze cursus komt in aanmerking voor opleidingspunten voor erkende bemiddelaars (in aanvraag bij de Federale bemiddelingscommissie).

Inschrijving kan met eenvoudige mail met naam en facturatiegegevens naar info@mediationlink.be of via het formulier hier onderaan.

Onze algemene voorwaarden bij inschrijven vindt u hier terug.

6 november 2019

Transactionele analyse drama-posities in interacties

In een socratisch gesprek bespreek je met elkaar wat je opvatting is over je ervaring, waarom je dat vindt en of je goede redenen hebt om dit te vinden. Stel: je vindt : “dit is een leuke website want er staan leuke filmpjes op”. Is dit een goed argument? Een socratisch gesprek voer je in tweetallen, in een team of in een groep. Je bevraagt daarin elkaar over deze opvattingen. Het is uiterst geschikt voor teams en groepen die invloedrijke opvattingen van zichzelf en/of hun organisatie onder de loep willen nemen en willen veranderen.
27 oktober 2019

Bemiddelaars in Dialoog

In de reeks ‘Bemiddelaars in dialoog’ gaat een bemiddelaar in beperkt gezelschap aan tafel. Tijdens een lichte maaltijd brengen enkele genodigde bemiddelaars een inspirerend getuigenis vanuit zijn of haar praktijkervaring, waarna er ruime mogelijkheid is om in dialoog te gaan en vragen te stellen.
23 september 2019

Doeltreffende conflictbemiddeling

Als bedrijfsleider, leidinggevende, vertrouwenspersoon, medewerker,… hebt u te maken met mensen-zaken. Mensen verschillen en verschil kan leiden tot een geschil, wat verder kan escaleren tot talloze […]
22 september 2019
Christine tijdens bemiddeling

Een nieuwe expertise en beroep: de erkende bemiddelaar in sociale zaken en arbeidsrelaties

Bij Mediationlink werken erkende bemiddelaars in sociale zaken en arbeidsrelaties. Wat is het verschil met de externe preventieadviseur psychosociaal welzijn? Maakt het wel uit welke van beide wordt ingeschakeld? Ja. Er is een wezenlijk verschil.

De externe preventieadviseur (PA-PSY) geeft advies aan de werkgever. Hij streeft ernaar om preventieve maatregelen te formuleren voor problemen die zich aandienen. Externe preventiediensten voeren analyses uit: via tevredenheids- en risicoanalyses bij de werknemers worden stressfactoren en psychosociaal belastende aspecten in kaart gebracht. Zij helpen op deze manier bij het verwezenlijken van een performant preventie- en welzijnsbeleid.
De erkende bemiddelaar in sociale zaken werkt oplossingsgericht en is een procesbegeleider, coach en consultant op de werkvloer. Hij werkt samen met de betrokken werknemers en werkgever. Van onderuit, in interactie, werkt de bemiddelaar a.h.w. de adviezen uit, tot er een daadwerkelijke cultuurverandering op gang komt in de praktijk.