Artikels


28 november 2017
‘Schrijf bemiddeling in de pestwet in’
De vrouwen wilden eigenlijk alleen dat het stopte’ en ‘Ik sta nog altijd open voor herstelbemiddeling.’ Het waren twee opvallende vaststellingen van advocate Christine Mussche over en voor haar cliëntes, na hun klachten over grensoverschrijdend gedrag tegen tv-maker Bart De Pauw. Mussche gaf daarmee aan dat hier niet per se de formeel-juridische weg gevolgd had hoeven te worden. In een later interview stelde Mussche opnieuw dat haar cliënten niet per se het ‘ontslag’ van De Pauw voor ogen hadden, maar eerder aan een bemiddeling hadden gedacht. De afweging die de VRT uiteindelijk gemaakt heeft in de zaak De Pauw kennen we niet, maar ook Christine Vancouillie, preventieadviseur en bemiddelaar bij pestklachten in ondernemingen, is er stellig van overtuigd dat in het kader van de pestwet nog veel meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van bemiddeling. ‘Ik weet dat niet iedereen een voorstander is van verplichte bemiddeling. Maar als je het in de wet inschrijft, als onderdeel van de procedure, kan het deel worden van een cultuur. Je kan niet wachten tot mensen het zelf doen. De emotionele drivers zijn te sterk. Je moet ze sturen in de richting van de redelijkheid.’